-->

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία Έργου: 
Κατασκευή ναΐσκου στην πλατεία Επταλόφου Θεσσαλονίκης

Κατασκευή ναΐσκου στην πλατεία Επταλόφου Θεσσαλονίκης